Phát triển con người

    NĂM 2016: "KHAI PHÁ TIỀM NĂNG"

 • Nhận biết mục đích/mục tiêu/điểm mạnh chính của bản thân, của tổ chức;
 • Tìm ra những nhân tố, hạt giống để ươm mầm vì sự phát triển trường tồn của doanh nghiệp;
 • Không ngừng phấn đấu.

   NĂM 2017: "LIÊN TỤC TRAU DỒI"

 • Thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, để tồn tại và phát triển;
 • Đáp ứng các yêu cầu công việc ngày càng trở nên khắt khe và phức tạp;
 • Tích lũy các giá trị cho bản thân, đóng góp nhiều giá trị cho tổ chức;
 • Xây dựng một môi trường đầy ắp tri thức, chuyên nghiệp và sáng tạo.

  NĂM 2018: "PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"

 • Quản trị rủi ro tốt hơn, đồng thời tăng tính hiệu quả, doanh thu, tiềm năng phát triển;
 • Đề cao giá trị con người, liên tục cải tiến chất lượng và phát huy tiềm năng sẵn có ở mỗi cá nhân;
 • Xây dựng một nền văn hóa vững mạnh, giữ gìn các giá trị cốt lõi đảm bảo để phát triển và tồn tại lâu dài. 

  NĂM 2019 - 2020: "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỐT LÕI VÀ ĐỘI NGŨ"

 • Phát triển kinh doanh trên lợi thế và năng lực cốt lõi;
 • Nâng cao thương hiệu, năng lực cạnh tranh, giữ chân nhân sự;
 • Nâng cao năng lực quản trị; 
 • Luôn tận tâm vì sự hài lòng của khách hàng; xây dựng mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng thêm giá trị, lợi ích và luôn vượt lên sự mong đợi của khách hàng.