Lĩnh vực kinh doanh

DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL10 ĐOẠN TỪ CẦU TÂN ĐỆ ĐẾN CẦU LA UYÊN

Thông tin dự án

 

Địa điểm xây dựng               

 

QL10 (km92+900 - km98+400) đoạn từ cầu Tân Đệ đến cầu La Uyên, Thái Bình

 

Quy mô

 

Tổng chiều dài tuyến: 6.6km; 4 làn thu phí theo công nghệ thu phí không dừng ETC.

 

TMĐT

 

434 tỷ VND

 

Thời gian hoàn thành  

 

Năm 2018