Giới thiệu chung

GIẢI THƯỞNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

 • Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2006, 2007
 • Cúp vàng Thương hiệu nổi tiếng vùng duyên hải miền đồng bằng Bắc bộ năm 2007 của Hội đồng Trung ương – Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
 • Cờ thi đua của Chính phủ năm 2008
 • Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định năm 2009
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011
 • UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua cho Công ty cổ phẩn Tasco - Đơn vị xuất sắc năm 2010
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010
 • Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao năm 2014

 

GIẢI THƯỞNG CHO ÔNG PHẠM QUANG DŨNG - CHỦ TỊCH HĐQT

 • Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2007
 • Cúp vàng Ngôi sao Phương Đông – Doanh nhân xuất sắc vùng Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ
 • Được tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam” tiêu biểu trong 100 doanh nhân của cả nước, được Chủ tịch nước trao cúp Thánh Gióng
 • Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tasco được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3 năm 2011 vì những cống hiến cho sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc trong suốt quá trình công tác
 • Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tasco là 1 trong 24 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh tại giải thưởng E&Y năm 2011 và năm 2014 - giải thưởng danh giá cho các doanh nhân xuất sắc của Việt Nam có quá trình phấn đấu bền bỉ, vượt qua khó khăn để thành lập, xây dựng và phát triển đất nước
 • Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen ông Phạm Quang Dũng đã có nhiều thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc