Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Từ cuối năm 2015, Tasco bắt đầu triển khai đầu tư kết hợp với các Bệnh viện Công nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân. Đây là dự án đầu tư mang nhiều ý nghĩa xã hội, thể hiện sự đóng góp của Doanh nghiệp với an sinh nước nhà.

Thông tin về Lĩnh vực Đầu tư Y tế, vui lòng truy cập website Công ty T'Hospital - Công ty con thuộc hệ thống TASCO: http://t-hospital.com/

 

 

Công ty TNHH T-HOSPITAL - http://t-hospital.com
Bệnh Viện Mắt cơ sở 2 - http://mathanoi2.vn