Lĩnh vực kinh doanh

DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 10 ĐOẠN QUA TP. HẢI PHÒNG (HỢP ĐỒNG BOT)

Thông tin dự án
Địa điểm xây dựng Hải Phòng
Quy mô Tổng chiều dài tuyến 30 km; Mặt cắt ngang 20.5m
TMĐT 2.815 tỷ đồng
Thời gian hoàn thành Năm 2017